Kapitalne oferty

6 stycznia 2009

Bank Handlowy w Warszawie SA to z pewnością jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, oferująca pod marką Citibank Handlowy szeroką gamę produktów i bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej. Bank dysponuje nowoczesnymi kanałami dystrybucji, siecią ponad 160 oddziałów oraz profesjonalnym i doświadczonym zespołem pracowników. Oferuje innowacyjne produkty bankowe oparte na światowej technologii.

Bank oferuje kapitalne oferty dla indywidualnych klientów.
Spośród  produktów oferowanych  w grupie  kapitalnych ofert są lokaty internetowe.
Dzięki  lokacie internetowej klient zyskuje bardzo atrakcyjne oprocentowanie w polskich złotych  i w walucie obcej. Klient ma możliwość wyboru czasu trwania lokaty. Bank proponuje lokaty na jeden tydzień, jeden miesiąc, trzy miesiące, sześć, dziewięć i dwanaście miesięcy. Oczywiste jest, że najbardziej korzystne oprocentowanie lokaty będzie na  dłuższy okres czasu , i tak dla  porównania lokata tygodniowa dla kwoty 10000 złotych będzie oprocentowana 2,55 procent, a przy tej samej kwocie lokaty na okres  dwunastu miesięcy oprocentowanie będzie wynosić 5,40 procent.
Jakie warunki musi spełnić  klient, aby mógł skorzystać z tej oferty? Okazuje się, że  są bardzo proste, bowiem wystarczy posiadać  konto osobiste Citybank, mieć do ulokowania co najmniej kwotę jednego tysiąca złotych  oraz korzystać z Citybank Online.
Jeśli natomiast nie posiada się  konta osobistego Citibank, to można je  otworzyć łatwo i szybko online.
Otwarcie i prowadzenie lokat jest bezpłatne.
Depozyty zgromadzone w Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.) są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Oprócz lokat internetowych znajdziemy jeszcze wiele innych ciekawych ofert tego banku