Kredyt pod zastaw samochodu

7 maja 2017

Kredyt na samochód na ogół opiewa na wysoką kwotę, co dla banku jest związane z większym ryzykiem kredytowym. W takiej sytuacji instytucje finansowe, by zabezpieczyć własne interesy, wymagają od kredytobiorcy zabezpieczenia w formie np. zastawienia samochodu. Jak działa kredyt pod zastaw samochodu?

Zabezpieczenie kredytu

Banki wymagają zabezpieczenia kredytu zwłaszcza przy wysokich kwotach pożyczanych oraz w sytuacji, gdy zdolność kredytowa potencjalnego kredytobiorcy jest niewystarczająca. Zabezpieczeniem kredytu może być wartościowa nieruchomość lub ruchomość, np. samochód. Kredytobiorca, który jest w stanie zabezpieczyć kredyt zastawem lub hipoteką, może liczyć na niższe oprocentowanie i lepsze warunki kredytowania.

Zastaw rejestrowy daje prawo wierzycielowi do dochodzenia roszczeń z zastawionego środka ruchomego. W przypadku ustanowienia zastawu nie ma znaczenia, kto jest właścicielem danego przedmiotu, ponieważ i tak bank ma w pierwszej kolejności prawo do rozporządzania tą rzeczą.

Zastaw samochodu

Po ustanowieniu zastawu kredytobiorca ma prawo do legalnego korzystania z zastawionego środka ruchomego. Dodatkowo obowiązkiem zastawiającego jest dbanie dany przedmiot. Kredytobiorca musi także umożliwić bankowi zbadanie stanu samochodu, z którego korzysta. Po ustanowieniu zastawu bank ma prawo przeprowadzenia oględzin środka ruchomego oraz zastrzeżenia w umowie warunku niemożności sprzedaży zastawionego przedmiotu. W przypadku, gdy kredytobiorca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków – nie opłaca rat – bank może skorzystać z postępowania egzekucyjnego.

Przewłaszczenie jako forma zabezpieczenia

Inną formą zabezpieczenia kredytu może być przewłaszczenie. W tym przypadku kredytobiorca warunkowo przenosi własność środka ruchomego na wierzyciela, czyli bank. Jednocześnie w umowie wierzyciel zobowiązuje się do ponownego przeniesienia własności po całkowitej spłacie kredytu.

Przewłaszczenie częściowe

Banki oferują kredytobiorcom zainteresowanym kredytem samochodowym dokonanie przewłaszczenia częściowego. W mBanku klient, który skorzysta z oferty kredytu samochodowego, przez cały okres kredytowania może pozostać właścicielem 51% pojazdu. Pełnoprawnym i wyłącznym właścicielem samochodu, kredytobiorca stanie się dopiero po spłacie kredytu. W trakcie kredytowania bank będzie widniał w dowodzie rejestracyjnym jako współwłaściciel obok kredytobiorcy.

Co po spłaceniu kredytu?

Po dokonaniu spłaty kredytu, bank przesyła kredytobiorcy pisemne oświadczenie o zwolnieniu z zabezpieczenia. Taki dokument należy dostarczyć do wydziału komunikacji, by dokonać przerejestrowania pojazdu na własne nazwisko. Jednak w sytuacji, gdy kredytobiorca nie spłaci swojego zobowiązania, samochód staje się własnością banku.