Dochód z 500 Plus pomoże w kredycie

9 maja 2016

Poprzedni rok zakończył się dla banków mniejszym zyskiem – aż o 15 mld zł – w porównaniu z rokiem 2014.

Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy wymienia się upadek niektórych banków, m.in. SKOK-ów i SK Banku, a także niskie stopy procentowe i obniżka interchange. Stąd też i konsekwencja – ostrożniejsze podejście do pożyczek poprzez ograniczenie akcji kredytowej. Czy dochód ze wsparciem 500 Plus zwiększy szanse rodzin na kredyt?

Według najnowszych danych aż 70% rodziców deklaruje, że złoży wniosek do programu 500 Plus poprzez bankowość elektroniczną. Pieniądze uzyskane w ten sposób wpłyną na konta rodziców i powiększą ich miesięczny budżet. Banki mają idealną okazję, by wprowadzić do swojej oferty specjalne usługi i produkty skierowane właśnie do tej grupy klientów. Mogą to być dedykowane rodzinom wielodzietnym konta lub dodatkowe karty. Pieniądze z programu 500 Plus mogą wpłynąć także pozytywnie na zdolność kredytową rodzin, dzięki temu, wiele z nich może się zdecydować na kredyt hipoteczny. Banki, aby móc skorzystać na podwyższeniu stopy życiowej rodzin z dziećmi, powinny wprowadzić kredyty z niższym oprocentowaniem, które przyciągną do nich klientów z tej nowej grupy potencjalnych kredytobiorców.

Program 500 Plus – warunki

Zgodnie z ustawą podpisaną przez prezydenta, każda rodzina, która złoży wniosek od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 roku może otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Wypłaty na pierwsze dziecko są uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego:

  • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 800 zł;
  • w przypadku rodzin, w których przynajmniej jedno dziecko jest osobą niepełnosprawną, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 1 200 zł.

Środki otrzymywane w ramach programu 500 Plus nie będą podlegać opodatkowaniu. Świadczenie to ma nie być także wliczane do dochodu, np. uprawniającego do wypłaty zasiłków i funduszu alimentacyjnego.

Jak 500 Plus potraktują banki?

Pieniądze z programu 500 Plus z założenia powinny być wydatkowane na cele związane z wychowaniem dzieci. Teoretycznie za taki cel można uznać zmianę mieszkania na większe. W związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo, że rodziny wielodzietne wezmą taką opcję pod uwagę wraz ze wzrostem swoich dochodów. Jednak to, czy otrzymają kredyt hipoteczny na taki, cel zależy od zdolności kredytowej i od tego, czy banki uznają świadczenie 500 Plus jako dochód. Stanowi to dla instytucji finansowych nie lada problem, ponieważ z założenia pieniądze programu mają nie być wliczane do zarobków. Dodatkowym kłopotem może być to, że środki będą wypłacane tylko do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, co wpłynie na zmniejszenie dochodu rodziny.